P24 Akademi 15 Ocak 2018'de yayına başlıyor

  Bu kursa ait 9 konudan 0 tanesini tamamladınız!

  Video Üretimi (1): Gazeteciler için Kolayca Video Üretmek için 4 Araç (1. Bölüm)

  Günümüzde hayatın her alanında kullanılan sosyal medya, halkın toplumsal ve ekonomik alanda katılımının mümkün olduğunca yüksek bir orana ulaşmasına önem veren katılımcı demokrasi için de aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Sosyal medya temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiş sırasında her geçen gün yeni yollar açıyor. Artan internet kullanımıyla birlikte sosyal medya araçları hayatımızda önemli bir noktaya geldi. Bunun sonucunda günümüzde çok tartışılan dijital katılım kavramı ve kliktivizm yeni katılım mekanizmalarının oluştuğunun göstergesi.

  Doğası gereği potansiyel eğilimleri güçlendiren yeni medya, zaman ve mekan sınırlamalarının ortadan kalktığı, iki yönlü ve eş zamanlı bilginin dolaşıma sokulduğu bir sistemdir. Yeni/sosyal medya, katılımcı, şeffaf ve ulaşılabilir bir iletişim sistemidir. Öte yandan bilgi ve internet teknolojileri sürekli gelişirken insanları da değiştirip dönüştürmektedir. İnternet üzerinde insanların günlük iletişim biçimleri yeniden kurgulanırken, daha önce birbirleriyle iletişim kurmamış gruplar da sosyal ağlar üzerinden ilişki kurmaktadır. Sosyal medya platformlarının kullanılmasının ardındaki akıl ve bilinç etkinlik ve görünürlük adına vazgeçilmezdir.

   

  Sosyal ağlarda iletişim stratejileri oluşturmak geleneksel medya ve diğer konvansiyonel iletişim araçlarına oranla daha ekonomiktir. Doğru, özenle ve teknik bilgilerle hazırlanmış, ilgi çekici, farkındalık yaratan projelerle başarıya ulaşmak kaçınılmazdır. Genel anlamıyla sosyal medya yönetimi hatta sadece bir tweet atmak, gayet önemli ve zaman alan bir olaydır. STK'lar da tıpkı özel/kamu kurumları gibi artık iletişim departmanları kuruyor ve bu işe profesyonel yaklaşıyor. Çünkü iletişimin günümüzdeki hali değişti, internetle entegre bir duruma geldi.

   
  Yukarı Çık