Dikkat Bakım Çalışması Yapılıyor! P24 Akademi 15 Ocak 2018'de yayına başlıyor

  Eğitmen : Mehmet Atakan Foça

  Gazeteciliği eğlenceden, propagandadan, kurgudan ve sanattan ayıran şey doğrulamadır.

  İnternet, bilgiyi üretme ve bilgiye erişim alışkanlıklarımızı geri dönüşsüz bir şekilde değiştirdi. Bu kadar yaygın ve hızlı bilgi akışı, yanlış bilginin sirkülasyonunu da peşi sıra getirdi. Artık herhangi bir bilgiye ulaşmak çok kolayken, ulaştığımız bilginin güvenilirliğini tespit etmek de bir o kadar zor. Bu duruma bir de tüm dünyada medyaya olan güvendeki azalma ve toplumlardaki kutuplaşma da eklendiğinde, yanlış bilginin üretimi ve yaygınlaştırılması gitgide tehlikeli bir hal almaya başladı.

  Bugün sosyal medyayı büyük çoğunlukla haber almak için kullanan Türkiye'deki kullanıcıların yalnızca %40'ı haberlere güvenirken, 18 yaş üstü internet kullanıcılarının %76'sı internetteki yanlış bilgiden endişeli.

  İnternetteki yanlış bilgiyle mücadele etmenin en önemli adımlarından biri yanlış bilgi mekanizmasının nasıl işlediğini anlamak. Diğerleri ise, bir bilginin yanlış olsa bile nasıl internette tutunabildiğini, yanlış olduğu ortaya konulsa bile nasıl tekrar tekrar gündeme gelebildiğini anlamak, düşünce hatalarımızın farkında olmak ve inandığımız şeyleri çürüten delillerle karşılaştığımızda fikrimizi değiştirebilme olgunluğuna sahip olmak.  • Konu Sayısı : 5
  • Katılımcı Sayısı : 11
  • Test Sayısı : 0
  • Anket Sayısı : 0

  Eğitmen : Efe Kerem Sözeri

  Anlattığın veri, görselleştirebildiğin kadardır.

  Doğrusunu ben de tam bilmiyorum, ama belki benim yanlışlarımdan öğrenebilirsiniz:

  • 157 bin kelimeyi analiz ederek oluşturduğum bulutlar nasıl kayboldu,
  • Yeni bir gözle baktığım harita başka ekranlarda nasıl bozuk çıktı,
  • Veri görselleştirme tarihimin ilk infogif'i nasıl çalışmadı,
  • Üç buçuk aylık veri seti nasıl hiçbir işe yaramadı...

  Hepsi, ve daha fazlası için, okumaya devam edin.  • Konu Sayısı : 4
  • Katılımcı Sayısı : 10
  • Test Sayısı : 1
  • Anket Sayısı : 0

  Eğitmen : Yonca Poyraz Doğan

  Bir etnik gruba, toplumsal sınıfa, inanca, ülkeye, cinsel yönelime, cinsiyete ya da yaş grubuna ait olanların nasıl ele alınacağı her toplumda hem çok tartışılan hem de çok hassas bir konu. Habercilikte ise bu konu daha da önem kazanıyor çünkü medyadaki yaygın dil, baskın olan grup ve kimlikler dışında kalan grup ve kimlikleri ayrımcı bir biçimde tanımlayıp sıfatlandırabiliyor. Hatta ayrımcılık medya yoluyla yayılıp, toplumda meşru hale gelebiliyor.

  Ayrımcı dil ve söylem habercilikte sıklıkla karşımıza çıkan ancak gazeteciliğin etik değerlerine aykırı olduğu için kabul edilemez bir durum. Gazetecinin temel görevi gerçeği tam, bağımsız, dengeli ve adaletli bir şekilde yansıtmaktır. Bunu yaparken kişileri veya grupları hedef haline getirmemeli, haberde hiçbir şekilde kışkırtıcı veya ayrımcı dil kullanmamalıdır. Doğrudan haberle ilgili olmadıkça gazeteciler bir kişiyi veya bir grubu dili, inancı, ırkı, toplumsal cinsiyeti, cinsel kimliği veya toplumsal sınıfı ile tanımlamamalıdır.

  Medya kuruluşlarının nefret söylemini veya ayrımcı görüntüleri yayınlarken hassas davranmaları gerekir. Olayları ve söylenenleri aktarmak gazetecinin görevidir, ancak bunu yaparken oluşabilecek zararları asgariye indirme seçeneklerini arayıp bulması da görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu noktada bazı söylemlerin nasıl nefret içerikli ve ayrımcı oldukları da kamuoyuna anlatılmalı, bağlamdan uzak kışkırtıcı tespitlerden kaçınmalı ve büyük resmi gösterecek bilgiler verilmelidir.

  BU KURSTA NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

  • Dil, inanç, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel kimlik, toplumsal sınıf, yaş, engellilik, hastalık, siyasi görüş gibi konuların bazı haberlerde nasıl ayrımcı kavramlarla ele alındığını;
  • Ayrımcı dil içeren örnek haberlerin analizini ve neden sorunlu olduğunu;
  • Haber dilinde en çok kullanılan, ayrımcılık içeren klişe ve kavramların ayırt edilmesini;
  • Ayrımcılık içeren klişe ve kavramlara karşı daha duyarlı olma becerilerini;
  • Ayrımcılık içeren klişe ve kavramlar yerine alternatifler arama yollarını;
  • Daha bilinçli bir medya okur-yazarı olmayı.

  Kursta ele alınan örnek ve analizler Ayrımcı Dile Karşı Habercilik Kılavuzu'ndan (P24 Medya Kitaplığı, 2. Basım 2016) seçilmiştir. 

  Çalışma, haberciliğin yalnızca ayrımcılık konusundaki sorunlarına eğildi. İncelenen örnekler, habercilik değerlerinin tümü dikkate alınarak analiz edilmedi. Haberin yapısı, 5N1K kurallarına uyulup uyulmadığı, haber dilinin teknik olarak doğru kurulup kurulmadığı, dengelilik ve adil olma sorumluluklarının haberde yerine getirilip getirilmediği, haberde dilbilgisi kurallarına ne ölçüde uyulduğu gibi habercilik açısından çok önemli meseleler ele alınmadı. 

  Buna rağmen bazı haberlerde bu bağlamlarda göze çarpan eksiklere dikkat çekildi. Altını çizmek gerekir ki, ayrımcı bir dile ve yaklaşıma sahip olan haberlerin çoğunda, haberciliğin diğer evrensel ilkeleri konusunda da çok ciddi sorunlar bulunuyor. 

  Çalışmanın ayrıntıları için buraya tıklayın

   

  Bu eğitim modülü Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır."Bu modül içeriğinin sorumluluğu tamamıyla P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'na aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.  • Konu Sayısı : 63
  • Katılımcı Sayısı : 11
  • Test Sayısı : 1
  • Anket Sayısı : 0

  Eğitmen : Kenan Dursun

  Günümüzde hayatın her alanında kullanılan sosyal medya, halkın toplumsal ve ekonomik alanda katılımının mümkün olduğunca yüksek bir orana ulaşmasına önem veren katılımcı demokrasi için de aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Sosyal medya temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiş sırasında her geçen gün yeni yollar açıyor. Artan internet kullanımıyla birlikte sosyal medya araçları hayatımızda önemli bir noktaya geldi. Bunun sonucunda günümüzde çok tartışılan dijital katılım kavramı ve kliktivizm yeni katılım mekanizmalarının oluştuğunun göstergesi.

  Doğası gereği potansiyel eğilimleri güçlendiren yeni medya, zaman ve mekan sınırlamalarının ortadan kalktığı, iki yönlü ve eş zamanlı bilginin dolaşıma sokulduğu bir sistemdir. Yeni/sosyal medya, katılımcı, şeffaf ve ulaşılabilir bir iletişim sistemidir. Öte yandan bilgi ve internet teknolojileri sürekli gelişirken insanları da değiştirip dönüştürmektedir. İnternet üzerinde insanların günlük iletişim biçimleri yeniden kurgulanırken, daha önce birbirleriyle iletişim kurmamış gruplar da sosyal ağlar üzerinden ilişki kurmaktadır. Sosyal medya platformlarının kullanılmasının ardındaki akıl ve bilinç etkinlik ve görünürlük adına vazgeçilmezdir.

   

  Sosyal ağlarda iletişim stratejileri oluşturmak geleneksel medya ve diğer konvansiyonel iletişim araçlarına oranla daha ekonomiktir. Doğru, özenle ve teknik bilgilerle hazırlanmış, ilgi çekici, farkındalık yaratan projelerle başarıya ulaşmak kaçınılmazdır. Genel anlamıyla sosyal medya yönetimi hatta sadece bir tweet atmak, gayet önemli ve zaman alan bir olaydır. STK'lar da tıpkı özel/kamu kurumları gibi artık iletişim departmanları kuruyor ve bu işe profesyonel yaklaşıyor. Çünkü iletişimin günümüzdeki hali değişti, internetle entegre bir duruma geldi.

   


  • Konu Sayısı : 9
  • Katılımcı Sayısı : 8
  • Test Sayısı : 0
  • Anket Sayısı : 1

  Eğitmen : Şevket Uyanık

  Hoşgeldiniz!

  İletişim, yaşam başladığından itibaren insanlığın temel dürtülerinden biri. İşaretler, mimikler, sesler bu iletişimin unsurlarından bazırları. Öte yandan, iletişim hakkı da ifade özgürlüğünün temellerinden birini oluşturuyor. Anayasa'nın 22. Maddesine göre "Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır."1 

  Bu derste "iletişim ve internet güvenliği"ne dair temel bilgiler verilecektir. Konu başlıklarımız şöyle:

  • İnternette Mahremiyet: Kişisel Verilerin Korunması

  • Parola Güvenliği ve Yönetimi

  • Phishing Nedir, Nasıl Korunulur?

  • Sosyal Medya Hesaplarının Güvenliği

  • Gizlilik, Anonimlik ve Mesajlaşma

  • Bulut Sistemler ve Dosya Şifreleme

  • E-posta Güvenliği

  • Tarayıcılar ve Eklentiler

  • Akıllı Telefon Güvenliği

  • Gazeteciler için Özgür Dijital Platformlar

  İnternetin sosyal ve ekonomik alanla bütünleştiği bu dönemde iletişimin güvenliği ve kişisel mahremiyet daha da önem kazandı. İnternet Güvenliği hakkında ilk söylememiz gereken, yüzde yüz güvenliğin sağlanamayacağıdır. Çünkü internette kötü niyetli yazılımlar sürekli geliştiriliyor ve buna karşı önlemler sık sık güncelleniyor. Öğreneceklerimiz sadece bize belli katmanlarda güvenlik sağlayacaktır. Tıpkı evimize bir hırsız girmesi ihtimaline karşı neleri korumamız gerektiğini düşünüyorsak ve onlara karşı önlem alıyorsak, internette de öncelikle "neden, kimden, neleri" korumamız gerektiğine dair bir liste yapmak gerekiyor.

  Dijital güvenliğin geleceği hakkında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın sistematik izleme ve dinlemelerini ifşa eden Edward Snowden'ın görüşlerini izleyebilirsiniz: 
  ;

  --------

  1) Ayrıca TCK'nın "Haberleşmenin Gizliliğini İhlal" başlıklı 132. Maddesi ve "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" başlıklı 133. Maddesine de bakabilirsiniz.  • Konu Sayısı : 10
  • Katılımcı Sayısı : 9
  • Test Sayısı : 0
  • Anket Sayısı : 1
  Yukarı Çık
  Yukarı Çık