İnternette yayılan yanlış bilgi pek çok farklı formata bürünebilir. Özellikle fotoğraf ve videoların internette diğer içerik türlerine göre daha hızlı yayılması, bu türleri yanlış bilgi üretenler için çekici kılmakta.

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

Konu Sayısı

5

Katılımcı Sayısı

36

TEST Sayısı

0

ANKET Sayısı

0

Gazeteciliği eğlenceden, propagandadan, kurgudan ve sanattan ayıran şey doğrulamadır.

İnternet, bilgiyi üretme ve bilgiye erişim alışkanlıklarımızı geri dönüşsüz bir şekilde değiştirdi. Bu kadar yaygın ve hızlı bilgi akışı, yanlış bilginin sirkülasyonunu da peşi sıra getirdi. Artık herhangi bir bilgiye ulaşmak çok kolayken, ulaştığımız bilginin güvenilirliğini tespit etmek de bir o kadar zor. Bu duruma bir de tüm dünyada medyaya olan güvendeki azalma ve toplumlardaki kutuplaşma da eklendiğinde, yanlış bilginin üretimi ve yaygınlaştırılması gitgide tehlikeli bir hal almaya başladı.

Bugün sosyal medyayı büyük çoğunlukla haber almak için kullanan Türkiye’deki kullanıcıların yalnızca %40’ı haberlere güvenirken, 18 yaş üstü internet kullanıcılarının %76’sı internetteki yanlış bilgiden endişeli.

İnternetteki yanlış bilgiyle mücadele etmenin en önemli adımlarından biri yanlış bilgi mekanizmasının nasıl işlediğini anlamak. Diğerleri ise, bir bilginin yanlış olsa bile nasıl internette tutunabildiğini, yanlış olduğu ortaya konulsa bile nasıl tekrar tekrar gündeme gelebildiğini anlamak, düşünce hatalarımızın farkında olmak ve inandığımız şeyleri çürüten delillerle karşılaştığımızda fikrimizi değiştirebilme olgunluğuna sahip olmak.

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

Konu Sayısı

5

Katılımcı Sayısı

36

TEST Sayısı

0

ANKET Sayısı

0

Anlattığın veri, görselleştirebildiğin kadardır.

Doğrusunu ben de tam bilmiyorum, ama belki benim yanlışlarımdan öğrenebilirsiniz:

 • 157 bin kelimeyi analiz ederek oluşturduğum bulutlar nasıl kayboldu,
 • Yeni bir gözle baktığım harita başka ekranlarda nasıl bozuk çıktı,
 • Veri görselleştirme tarihimin ilk infogif’i nasıl çalışmadı,
 • Üç buçuk aylık veri seti nasıl hiçbir işe yaramadı…

Hepsi, ve daha fazlası için, okumaya devam edin.

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

Konu Sayısı

4

Katılımcı Sayısı

36

TEST Sayısı

0

ANKET Sayısı

0

Hoşgeldiniz!

İletişim, yaşam başladığından itibaren insanlığın temel dürtülerinden biri. İşaretler, mimikler, sesler bu iletişimin unsurlarından bazırları. Öte yandan, iletişim hakkı da ifade özgürlüğünün temellerinden birini oluşturuyor. Anayasa’nın 22. Maddesine göre “Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.”1

Bu derste “iletişim ve internet güvenliği”ne dair temel bilgiler verilecektir. Konu başlıklarımız şöyle:

 • İnternette Mahremiyet: Kişisel Verilerin Korunması
 • Parola Güvenliği ve Yönetimi
 • Phishing Nedir, Nasıl Korunulur?
 • Sosyal Medya Hesaplarının Güvenliği
 • Gizlilik, Anonimlik ve Mesajlaşma
 • Bulut Sistemler ve Dosya Şifreleme
 • E-posta Güvenliği
 • Tarayıcılar ve Eklentiler
 • Akıllı Telefon Güvenliği
 • Gazeteciler için Özgür Dijital Platformlar

İnternetin sosyal ve ekonomik alanla bütünleştiği bu dönemde iletişimin güvenliği ve kişisel mahremiyet daha da önem kazandı. İnternet Güvenliği hakkında ilk söylememiz gereken, yüzde yüz güvenliğin sağlanamayacağıdır. Çünkü internette kötü niyetli yazılımlar sürekli geliştiriliyor ve buna karşı önlemler sık sık güncelleniyor. Öğreneceklerimiz sadece bize belli katmanlarda güvenlik sağlayacaktır. Tıpkı evimize bir hırsız girmesi ihtimaline karşı neleri korumamız gerektiğini düşünüyorsak ve onlara karşı önlem alıyorsak, internette de öncelikle “neden, kimden, neleri” korumamız gerektiğine dair bir liste yapmak gerekiyor.

 

Dijital güvenliğin geleceği hakkında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın sistematik izleme ve dinlemelerini ifşa eden Edward Snowden’ın görüşlerini izleyebilirsiniz:

——–

1) Ayrıca TCK’nın “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal” başlıklı 132. Maddesi ve “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması” başlıklı 133. Maddesine de bakabilirsiniz.

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

Konu Sayısı

10

Katılımcı Sayısı

36

TEST Sayısı

0

ANKET Sayısı

0

Günümüzde hayatın her alanında kullanılan sosyal medya, halkın toplumsal ve ekonomik alanda katılımının mümkün olduğunca yüksek bir orana ulaşmasına önem veren katılımcı demokrasi için de aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Sosyal medya temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiş sırasında her geçen gün yeni yollar açıyor. Artan internet kullanımıyla birlikte sosyal medya araçları hayatımızda önemli bir noktaya geldi. Bunun sonucunda günümüzde çok tartışılan dijital katılım kavramı ve kliktivizm yeni katılım mekanizmalarının oluştuğunun göstergesi.

Doğası gereği potansiyel eğilimleri güçlendiren yeni medya, zaman ve mekan sınırlamalarının ortadan kalktığı, iki yönlü ve eş zamanlı bilginin dolaşıma sokulduğu bir sistemdir. Yeni/sosyal medya, katılımcı, şeffaf ve ulaşılabilir bir iletişim sistemidir. Öte yandan bilgi ve internet teknolojileri sürekli gelişirken insanları da değiştirip dönüştürmektedir. İnternet üzerinde insanların günlük iletişim biçimleri yeniden kurgulanırken, daha önce birbirleriyle iletişim kurmamış gruplar da sosyal ağlar üzerinden ilişki kurmaktadır. Sosyal medya platformlarının kullanılmasının ardındaki akıl ve bilinç etkinlik ve görünürlük adına vazgeçilmezdir.

 

Sosyal ağlarda iletişim stratejileri oluşturmak geleneksel medya ve diğer konvansiyonel iletişim araçlarına oranla daha ekonomiktir. Doğru, özenle ve teknik bilgilerle hazırlanmış, ilgi çekici, farkındalık yaratan projelerle başarıya ulaşmak kaçınılmazdır. Genel anlamıyla sosyal medya yönetimi hatta sadece bir tweet atmak, gayet önemli ve zaman alan bir olaydır. STK’lar da tıpkı özel/kamu kurumları gibi artık iletişim departmanları kuruyor ve bu işe profesyonel yaklaşıyor. Çünkü iletişimin günümüzdeki hali değişti, internetle entegre bir duruma geldi.

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

İçeriği görmek için giriş yapmalısınız!

Konu Sayısı

8

Katılımcı Sayısı

36

TEST Sayısı

0

ANKET Sayısı

0